Děti z Krnska vyrazily na rafty

Děti z Krnska vyrazily na rafty

Máme za sebou další vyvedenou outdoorovou akci s dětmi z dětského domova v Krnsku, kterou pořádala organizace Můžeme pomoci. Díky dobrovolnici Monče jsme se k této události připojili a naši dobrovolníci pomohli s její realizací.

Děti měly možnost vyzkoušet si různé soutěžní aktivity na připravených stanovištích. Střelba z luku, házení a střelba ze vzduchovky byly velkými lákadly. Zejména střelba ze vzduchovky si získala největší oblibu mezi dětmi. Po soutěžích děti obdržely ceny za své výkony, což přispělo k jejich radosti a nadšení. Následovala oblíbená část dne – opékání buřtů nebo konzumace řízků. I přes deštivé počasí děti pokračovaly v zábavě a užívaly si každou chvíli.

Po občerstvení si děti mohly volně hrát na stanovištích a zapojit se do dalších aktivit. Vrcholem dne byly rafty, na kterých je přítomní pomocníci postupně vozili. I přes nepříznivé počasí se všem podařilo zůstat v suchu, děti si nestěžovaly a odvážně se zapojovaly do všech připravených aktivit. Akce se vydařila díky skvělé spolupráci s organizací Můžeme pomoci a jejich pečlivé přípravě. Děkujeme všem, kdo se na realizaci podíleli, a těšíme se na další společné dobrodružství.