Jizbické putování s Odysseou

Jizbické putování s Odysseou

Začátkem srpna jsme vzali 60 dětí ze sedmi dětských domovů na dobrodružnou výpravu s Odysseou na její rodný ostrov. Tradiční tábor v Jizbici se vydařil a celý týden byl plný aktivit, sportu, her a vše probíhalo v tématu Starých řeckých bájí a pověstí.

Z hory Olymp sestoupilo okolo 20 vedoucích, kteří provázeli děti dobrodružnými výzvami a pomohli Odyssee dostat se na Ithaku. Během cesty je čekaly různé úkoly, výzvy a týmové hry.

I když nám počasí první tři dny příliš nepřálo, stále jsme si užívali vnitřní aktivity a zkoušeli nové dovednosti. Tábor v Jizbici má specifický denní program: dopoledne děti trávily čas na kroužcích, které si samy vybírají. Letos měly na výběr z fotografického kroužku, sportovního, hudebního, výtvarného, jógy nebo pečení a vaření. Samozřejmě nemůžeme opomenout oblíbený beauty kroužek, zejména populární mezi dívkami, ale i chlapci se zde našli.

Děti trávily dopoledne ve skupinkách, rozvíjely nové dovednosti a po obědové pauze následovala celotáborová hra na téma Odyssea a její posádka.

Během řeckého týdne se děti potýkaly s otrávenými lotusy, utkaly se s obrem Kyklopem, luštily tajenky a šifry, a při závěrečné hře musely přenést Odysseu a týmové vedoucí přes rybník.

V polovině týdne se konala velká talentová soutěž, kde všechny děti předvedly svá vystoupení. Hrály na hudební nástroje, předváděly akrobatická čísla, vyprávěly vtipy a ztvárňovaly pohádkové scény. Všichni účastníci se stali vítězi.

Nechyběly ani inspirativní a edukativní návštěvy. Záchranáři z Fire Rescue předvedli první pomoc a přiblížili práci záchranářů. Děti si pak mohly na figurínách vyzkoušet nahodit tep nebo otočit pacienta do stabilizované polohy.

Další návštěvu byli hudebníci z kytary.cz, kteří přijeli dětem zahrát písničky a dovezli nové hudební nástroje. Protože počasí nepřálo táboráku, hudební kroužek se uskutečnil ve vnitřních prostorách. Děti si zkusily hru na cajon, ukulele, kytary, dřívka, triangly nebo třeba vajíčka.

Svět youtuberingu nám tak trochu přiblížil Kryptovláďa, který přijel natočit reportáž o dětském táboře a Dobrých vílách a zároveň postavil dětem mobilní nahrávací studio kde si mohly vyzkoušet, jaké to je mluvit do kamery a tvořit obsah na YouTube. Děti byly nadšený a vznikla moc krásná videa, která brzy budete moci vidět na našem YouTube kanále.

Druhá polovina týdne byla slunečná a uskutečnil se výlet na nedalekou rozhlednu Kalamajku. Děti měly během cesty různé úkoly a na závěr byla odměnou zmrzlina.

Závěr tábora byl emotivní, rozdali jsme dárečky a hodně jsme se objímali. Poslední večer jsme zakončili bujarou diskotékou a našimi oblíbenými hity.

Děkujeme všem dárcům a přispěvatelům za podporu, i našim návštěvám za jejich pomoc při rozšiřování obzorů dětí i nás samotných. Byl to krásný týden plný radosti, akce, dobrodružství, nových přátelství, a už se moc těšíme na příští rok.