Setkání se zástupci dětských domovů

Setkání se zástupci dětských domovů

V letošním roce jsme začali spolupracovat už s šestnáctým dětských domovem. Naším cílem je pomáhat v domovech dle jejich potřeb a společné setkání mělo napomoci prodiskutovat aktuální potřeby dětských domovů a zvážit, jak bychom dětem mohli nadále pomáhat.

Po úvodním uvítání se účastníci pustili do diskusí o těch nejnaléhavějších potřebách, se kterými se dětské domovy potýkají. Přítomní ředitelé a vychovatelé sdíleli své zkušenosti a přednesli konkrétní návrhy, jak by mohli Dobré víly pomoci.

Po produktivním jednání jsme si dopřáli společný oběd a následně se konal seminář a workshop s psychoterapeutem Martinem Galbavým na téma "Jak se nenechat vytočit a zvládat agresi". Tato část setkání poskytla praktické nástroje a strategie pro vychovatele a pracovníky dětských domovů, jak efektivně řešit situace spojené s agresivním chováním dětí.

Celé setkání bylo naplněno otevřeností, spoluprací a snahou o nalezení konkrétních řešení pro zlepšení životních podmínek dětí v dětských domovech. Doufáme, že taková setkání budou pokračovat i nadále a že společně dokážeme poskytnout dětem ve dětských domovech co nejvíce individuální pomoc.