Víly se potkali s pracovníky dětských domovů

Víly se potkali s pracovníky dětských domovů

Minulý čtvrtek jsme uspořádali setkání pro ředitele a pracovníky dětských domovů, s nimiž spolupracujeme. Milý den jsme započali komentovanou prohlídkou Muzea Karlova mostu. Po prohlídce jsme vyrazili na projížďku lodí po Pražských Benátkách, která nabídla krásný výhled na město a jeho památky.

V rámci setkání se uskutečnil společný oběd, během kterého měli účastníci příležitost diskutovat s kolegy z jiných domovů a sdílet své zkušenosti a nápady. Poté následovala přednáška Alžběty Skleničkové, která je odbornicí na komunikaci s nejen ohroženými dětmi.

Alžběta Skleničková se snažila ředitelům dětských domovů i nám vílám ukázat, jakým způsobem mohou přistupovat k dětem s chováním, které je pro ně náročné. Snažila se vysvětlit, že klíčem k úspěšnému řešení problémů s chováním je aktivní poslech a empatie.

Celé setkání bylo velmi inspirativní a dalo účastníkům mnoho nových nápadů, jak zlepšit svou práci s dětmi. Všichni se shodli na tom, že je důležité, aby se pracovníci dětských domovů pravidelně setkávali a sdíleli své zkušenosti a nápady, aby mohli lépe plnit svou roli a poskytovat dětem nejlepší péči.

Děkujeme Pražským Benátkám s.r.o. za podporu Dobrých víl a pozvání na krásný společný zážitek.