Pražské školy podpořily Dobré víly na Giving Tuesday

Pražské školy podpořily Dobré víly na Giving Tuesday
Foto: Kateřina Sovová

Letošní Giving Tuesday přinesl radost a nové spolupráce, když se čtyři pražské školy spojily a zorganizovaly školní jarmarky. Cílem bylo podpořit Dobré víly, a díky štědrosti účastníků se podařilo vybrat báječnou částku potřebnou k organizaci mikulášského víkendu v Jizbici pod Blaníkem.

Na školních bazárcích studenti prodávali upečené dobroty, nápoje,
grilovali, dražili odpustky na zkoušení nebo domácí úkoly. Zapojily se i kantoři,
kteří dražili „učitelské výhody“. Získané prostředky umožnily uspořádat
nezapomenutelný mikulášský víkend pro děti, které si tak společně užily kousek kouzelného adventu s Dobrými vílami.

Giving Tuesday nás spojil a ukázal nám, že společné úsilí může
dosáhnout věcí prospěšných nejen pro nás, ale i pro ty, kdo potřebují pomoc.

Děkujeme škole Michael – Střední a Vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby, Střední škole uměleckořemeslné, Střední škole dostihového sportu a jezdectví a Gymnáziu Na Vítězné pláni. Z jejich kreativity a ochoty pomoci budeme čerpat při plánování dalších aktivit pro děti.